BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX.

1. Báo cáo số: 14/BC-HĐND-PC về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

2. Báo cáo số: 15/BC-HĐND-PC về việc thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

3. Báo cáo số: 16/BC-HĐND-PC về kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

4. Báo cáo số: 17/BC-HĐND-PC về các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.